AN-Biathlon team ry:n henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste

7.9.2017

Rekisteröityjen tietoja käytetään yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitoon, jäsenlaskutukseen ja jäsentiedottamiseen. Rekisterin tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa.

Nimi

AN-Biathlon team ry

Yhteystiedot

Pihkapuuntie 15, 04340 TUUSULA

Rekisteristä vastaavan henkilön nimi

Jarmo Leskinen

Rekisterin nimi

Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjen tietoja käytetään yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitoon, jäsenlaskutukseen ja jäsentiedottamiseen. Rekisterin tietoja käytetään vain yhdistyksen omassa toiminnassa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisterissä on jäsenten ja heidän huoltajiensa tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdolliset huoltajat. Lisäksi voidaan ylläpitää tietoja leireille osallistumisesta sekä maksetuista jäsen- ja osallistumismaksuista.

Tietolähteet

Henkilön tai huoltajan ilmoitus yhdistyksen sihteerille.

Tietojen tarkastaminen

Jäsenillä ja huoltajilla on mahdollisuus sisäänkirjautua jäsensivuille ja tarkastaa omat tietonsa. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta.

Tietojen luovuttaminen

Rekisteröity yhdistys voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muun määräyksen niin vaatiessa. Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa normaaliin toimintaan liittyen kolmansille osapuolille, esim lista leirille osallistuvista urheilijoista majoittajalle (tavanomainen luovutus). AN-biahtlon team ry ei luovuta jäsentensä yhteystietoja kaupallisiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen): Tulostetuissa listauksissa pyritään välttämään muiden tunnisteiden käyttöä kuin henkilön nimi. Tarpeettomat listaukset hävitetään asianmukaisesti.

 

Sähköisessä muodossa olevaan jäsenrekisteriin annetaan tarvittavat käyttöoikeudet vain niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. Rekisteröidyn yhdistyksen johtokunta vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvomisesta. Aineistoa säilytetään ympäristössä, jonka käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.