Nuorten ampumahiihtäjien tukena

Edesmenneen pioneerin aloittamaa työtä jatketaan /ESS 01.06.2017

Menneen ampumahiihtokauden suomalainen jymypaukku, Mari Laukkasen tuplavoitto Holmenkollen maailmancup-viikonloppuna, muistetaan surureunuksista riemun ympärillä. Laukkanen ja muu Suomen joukkue tekivät tunteikkaasti kunniaa maajoukkueen ampumavalmentajalle Asko Nuutiselle, joka oli menehtynyt kilpailujen välisenä yönä. Osana Nuutisen perintöä jäi kehittyville nuorille ampumahiihtäjille suunnattu valmennusryhmä. Hänen työnsä nimikkotiimissään AN-Biathlon Teamissä jäi kesken juuri kun toiminta oli pääsemässä kunnolla vauhtiin, mutta työ jatkuu muiden tekemänä.

Suomen ampumahiihtäjät surunauhoissa HS 18.3.2017

Koko suomalainen ampumahiihtoväki kunnioittavat Asko Nuutisen muistoa käyttämällä Holmenkollenin kilpailuissa surunauhoja.


AN-Biathlon team ry – Nuorten ampumahiihtäjien tukena

 

Nuorten ampumahiihtotoiminnan tukemiseksi on perustettu tukiyhdistys AN-Biathlon team ry. Yhdistys on re­kisteröity 2.2.2017 Patentti- ja rekisterihallituksessa. Yhdistys kantaa nimessään Asko Nuutisen AN-tunnusta. Yhdis­tyk­sen nimestä sovittiin Asko Nuutisen kanssa yhdistyk­sen perustamisen yhteydessä. Valitettavasti sairastumisen ja menehtymisen vuoksi Asko Nuutinen ei ole enää mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tätä asiaa. Asko Nuutinen oli henkilökohtaisesti koonnut kymmenistä nuorista koostuneen AN-harjoit­teluryh­män ym­päri Suomea ja valmentanut heitä useita vuosia.

 

AN-Biathlon team ry:n toiminta-ajatus

 

AN-Biathlon team ry:n toiminta-ajatuksena on

  • tukea 10-25 -vuotiaita nuoria ampumahiihdon har­rastajia
  • tarjota harrastajille uusia valmen­nusmenetelmiä
  • tukea leiritysten järjestelyissä
  • tukea kohdistetaan myös sellaisille urheilijoille, jotka eivät ole mukana ampumahiihtoliiton valmennus­ryhmissä

Yhdistys toimii yhteistyössä ampumahiihtoliiton ja paikallisseurojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan avus­tuk­sia ja järjestää markkinointiyh­teistyötä yritysten kans­sa varojen hankintaan. 

Nuoret ampu­ma­hiihtäjät ovat myös suunnitelleet AN-Biathlon team ry:lle oman logon. AN-Biath­lon team ry:lle on tulossa omat kotisivut. Tavoitteena on, että jatkossa nuoret urheilijat toimisivat itse sivujen ylläpitäjinä.

Leirejä pyri­tään järjestämään säännöllisesti  vuosittain. Leiripaikat valitaan ottaen huomioon aina par­haat mah­dolliset kyseisen ajankohdan harjoittelu­olosuhteet.

Pi­demmän tähtäimen tavoitteena on leiritoiminnan ja val­mennusmenetelmien hal­littu laajentaminen yh­distyk­sen toimintamahdollisuuksien ja -varojen puit­teissa. 

 

Yhteistyö AN-Biathlon team ry:n kanssa

 

AN-Biathlon team ry mahdollistaa yhteistyön ja yhteistyökumppaneiden näkymisen usealla eri tavalla. Yhdis­tykselle on par­haillaan tulossa omat kotisivut, joihin on varattu tilat myös yhteistyökumppaneille. AN-Biathlon team ry:n urheilijat ovat käytettävissä markkinoinnissa, ja he voivat myös esitellä yhteistyökumppaneiden tuot­teita.

AN-Biathlon team ry:llä on leireillä ja muissakin tapahtumissa käytössään oma huolto- ja messuteltta. Telttaan on tarjolla mainos­paikkoja yhteistyökumppaneille. Yhteistyö­kumppanit voivat myös esitellä toimintaansa teltan yh­tey­dessä. Leireillä on mukana myös huoltoauto, johon kiinnitetään yhteistyökumppaneiden logoja ja mainok­sia. Lisäksi yhdistyksen toimesta mietitään koko ajan uusia yhteistyön toimin­tamuotoja yhdessä yhteistyö­kumppaneiden kanssa.

Yhteistyökumppaneina valmennuskonseptiamme ovat tukemassa mm. Nordis/Lapua, Ruukki Express, Plus Terveys Oy/Kor­valääkärikeskus Aino, Best-Tester, Startex Oy, Hiottu Oy, Cityrata, Jettaset ja VK-Ski.

 

Yhteystiedot

 

AN-Biathlon team ry:n toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus. Hallituksessa on monipuolinen edustus ympäri Suo­mea. Lisäksi hallitukseen on pyydetty ampumahiihtoliiton sekä nuorten urheilijoiden edustus.

Lisätietoja AN-Biathlon team ry:n toiminnasta antavat:

  • Pauli Harjula, puheenjohtaja, puh. 0400 517 709
  • Jarmo Leskinen, sihteeri, puh. 0400 419 640